اف بی، پیشرو در تولید کاغذ خردکن و هارد خردکن،کارتریج ایرانی،کارتریج تولید داخل

نوع برش پودری 

قیمت:ریال18,500,000
تعداد:
Add to Cart

کاغذ خردکن  maher mm621c

 نوع برش : پودری 

سایزبرش:50*40

ظرفیت کاغذ:15برگ

قدرت موتور:230

حجم مخزن:21

13.2(kg):  وزن

B : سطح امنیت

3(M/min) : سرعت

368*268*58:ابعاد دستگاه

کاغذ خردکن MEHR MM 520

وزن: 44 کیلو گرم

نوع برش: پودری

سرعت: 3(M/min)

ظرفیت کاغذ:18ورق
قدرت موتور:600 وات
حجم مخزن:53 لیتر
سطح امنیتی: B/A

سطح امنیتی: B/A

سایز برش: 18*40/2*4

ظرفیت کاغذ: (A4/70 gr )25/18

ابعاد دستگاه:795*335*460 میلیمتر


شرح کالا:


شروع و خاتمه خودکار به صورت اتوماتیک

هشدار در صورت  پر شدن مخزن و ورود کاغذ بیش از ظرفیت

قابلیت خرد کردن CDو DVD وکارت اعتباری به صورت پودری

قابلیت خرد کردن CD/DVD- کارت اعتباری - سوزن منگنه - کلیپس


کاغذ خردکن MEHR MM 850


وزن: 21 کیلو گرم

نوع برش: پودری

سرعت: 3(M/min)

ظرفیت کاغذ:15ورق
قدرت موتور:360 وات
حجم مخزن:26 لیتر
سطح امنیتی: A

سایز برش: 10*2

ظرفیت کاغذ: (A4/70 gr )15

ابعاد دستگاه:705*290*435 میلیمتر


شرح کالا:


شروع و خاتمه خودکار به صورت اتوماتیک

هشدار در صورت  پر شدن مخزن و ورود کاغذ بیش از ظرفیت

قابلیت خرد کردن CDو DVD وکارت اعتباری به صورت پودری

قابلیت خرد کردن CD/DVD- کارت اعتباری - سوزن منگنه 


کاغذ خردکن MEHR MM 886


وزن: 9(kg)

نوع برش:پودری
سایز برش:2*6

ظرفیت کاغذ:)A4/70 gr)8

نمایشگر:LED

حجم مخزن:23 لیتر

سطح امنیتی: A

محافظت:حرارتی

سرعت: 3(M/min)

ظرفیت کاغذ:70 گرم 8 برگ A4
دهنه ورودی:230 میلی متر
ظرفیت مخزن کاغذ: 23 لیتر
برگشت کاغذ:اتوماتیک
قابلیت خرد کردن:CD_کارت اعتباری_سوزن_منگنه_کلیپس
ابعاد دستگاه:525*280*390(ارتفاع*عرض*طول)
قدرت موتور: AC 230 واتشرح کالا:


شروع و خاتمه خودکار به صورت اتوماتیک

ورودی جداگانه جهت خرد کردن :DVD/CD ,کارت اعتباری

هشدار در صورت  پر شدن مخزن و ورود کاغذ بیش از ظرفیت

قابلیت خرد کردن CDو DVD وکارت اعتباری به صورت پودری

قابلیت خرد کردن CD/DVD- کارت اعتباری - سوزن منگنه 


قیمت:ریال63,000,000
تعداد:
Add to Cart

کاغذ خردکن MEHR MM 870


سایز برش:2*10
نمایشگر:LED
محافظت:حرارتی
ظریفیت کاغذ
:70 گرم 17  برگ A4
دهنه ورودی:230 میلی متر
ظرفیت مخزن کاغذ: 34 لیتر
برگشت کاغذ:اتوماتیک
ابعاد دستگاه:730*280*440(ارتفاع*عرض*طول)
قدرت موتور:220  AC وات

وزن: 24.65(kg)

نوع برش:پودری

حجم مخزن:34 لیتر

سطح امنیتی: A

سرعت: 3(M/min)


شرح کالا:


شروع و خاتمه خودکار به صورت اتوماتیک

ورودی جداگانه جهت خرد کردن :DVD/CD ,کارت اعتباری

هشدار در صورت  پر شدن مخزن و ورود کاغذ بیش از ظرفیت

قابلیت خرد کردن CDو DVD وکارت اعتباری به صورت پودری

قابلیت خرد کردن CD/DVD- کارت اعتباری - سوزن منگنه -کلیپسکاغذ خردکن MEHR MM 860


وزن: 23(kg)

نوع برش:پودری
سایز برش:3*4
نمایشگر:LED

محافظت:حرارتی

سطح امنیتی: B

حجم مخزن:34 لیتر

سرعت: 3(M/min)

ظریفیت کاغذ:70 گرم 20 برگ A4
دهنه ورودی:230 میلی متر
ظرفیت مخزن کاغذ: 34 لیتر
برگشت کاغذ:اتوماتیک
ابعاد دستگاه:730*290*440(ارتفاع*عرض*طول)

قدرت موتور:430 وات


شرح کالا:


شروع و خاتمه خودکار به صورت اتوماتیک

ورودی جداگانه جهت خرد کردن :DVD/CD ,کارت اعتباری

هشدار در صورت  پر شدن مخزن و ورود کاغذ بیش از ظرفیت

قابلیت خرد کردن CDو DVD وکارت اعتباری به صورت پودری

قابلیت خرد کردن CD/DVD- کارت اعتباری - سوزن منگنه -کلیپس


کاغذ خردکن MEHR MM 836


نوع برش:پودری
سایز برش:2*10
نمایشگر:LCD

وزن: 23(kg)

محافظت:حرارتی

سطح امنیتی: A

سرعت: 2.5(M/min)

ظریفیت کاغذ:70 گرم 12 برگ A4
دهنه ورودی:230 میلی متر
ظرفیت مخزن کاغذ: 34 لیتر
برگشت کاغذ:اتوماتیک
ابعاد دستگاه:645*305*440(ارتفاع*عرض*طول)
قدرت موتور:285 واتشرح کالا:


شروع و خاتمه خودکار به صورت اتوماتیک

ورودی جداگانه جهت خرد کردن :DVD/CD ,کارت اعتباری

هشدار در صورت  پر شدن مخزن و ورود کاغذ بیش از ظرفیت

قابلیت خرد کردن CDو DVD وکارت اعتباری به صورت پودری

قابلیت خرد کردن CD/DVD- کارت اعتباری - سوزن منگنه -کلیپس


کاغذ خردکن MEHR MM 830


نوع برش:پودری
سایز برش:2*10
نمایشگر:LCD

سطح امنیتی: A

محافظت:حرارتی

سرعت:3(M/min)

وزن: 18.75(kg)

ظریفیت کاغذ:70 گرم 15 برگ A4
دهنه ورودی:230 میلی متر

ظرفیت مخزن کاغذ: 34 لیتر

ابعاد دستگاه:645*305*440(ارتفاع*عرض*طول)

قدرت موتور:330 واتشرح کالا:


شروع و خاتمه خودکار به صورت اتوماتیک

دارای مخزن جداگانه جهت DVD/CD و کاغذ

ورودی جداگانه جهت خرد کردن :DVD/CD ,کارت اعتباری

هشدار در صورت  پر شدن مخزن و ورود کاغذ بیش از ظرفیت

قابلیت خرد کردن CDو DVD وکارت اعتباری به صورت پودری

قابلیت خرد کردن CD/DVD- کارت اعتباری - سوزن منگنه -کلیپس


قیمت:ریال120,000,000
تعداد:
Add to Cart

کاغذ خردکن MEHR MM 820


نوع برش:پودری
سایز برش
:40*3.8
ظرفیت کاغذ:12 ورق
قدرت موتور:330 وات
حجم مخزن:34 لیتر
سطح امنیتی: B
وزن:16.7 کیلو گرم

سرعت: 3(M/min)

ابعاد دستگاه:645*305*390شرح کالا:


شروع و خاتمه خودکار به صورت اتوماتیک

ورودی جداگانه جهت خرد کردن :DVD/CD ,کارت اعتباری 

هشدار در صورت  پر شدن مخزن و ورود کاغذ بیش از ظرفیت

قابلیت خرد کردن CDو DVD وکارت اعتباری به صورت پودری

قابلیت خرد کردن CD/DVD- کارت اعتباری - سوزن منگنه -کلیپس


JLIB_HTML_PAGE_CURRENT_OF_TOTAL

fboriginal

کاغذ خردکن- کارتریج تولید داخل- زونکن خردکن- هارد خردکن- کارتریج ایرانی- کاغذ خرد کن

امنیت یک موضوع اجتماعی است و از عوارض زندگی جمعی محسوب می شود. به عبارت دیگر امنیت غالباً در ارتباط با پدیــده ها و افراد دیگر معنا پیــدا می کند. در سطح ملی، امنیت مفهومی فراتــر از بقا و صیانت ذات کشـور دارد، ممکن است در یک زمان تمامیت ارضـی و استقـلال و حاکـمیت یک کشور محفوظ باشد لکـن وجود تهدیدات جدی زندگی اجتماعی و سیاسی آن کشور را دستخوش آشوب و هراس و سردرگمی نماید. امنیت ملی عبارت است از توانایی جامعه برای حفاظت و صیانت از موجودیت فیزیکی، زیستی و معیشتی، فرهنگی و ارزشی مردم، سرزمین و نظام سیاسی و ارتقا و بهینه سازی آن توسط دستگاه های هارد خردکن، زونکن خردکن و کاغذ خردکن و دستیابی به اهداف و منافع ملی در دوران جنگ و صلح، در قبال تهدیدات بالقوه و بالفعل داخلی و خارجی. عدم احساس آرامش که از این طریق به وجود می آید، مهم ترین مانع در مسیر حرکت کشور به سمت اهداف از پیش تعیین شده است، با تولیدات ملی مانند کارتریج تولید داخل ایرانی، منبع: انتشارات وزارت امور خارجه در این رابطه انواع دستگاه های قابل ارائه توسط اف بی اینگونه می باشد : هارد خردکن، زونکن خردکن، کاغذ خردکن، پلاک خردکن، کارتریج تولید داخل ایرانی

تماس با ما

آدرس : خیابان ایرانشهر شمالی - کوچه خسرو - پلاک 3 - طبقه دوم
تلفن : 66 14 14 88 021 (خط 10)
فکس: 88327381
پیامک: 30006448

ایمیل : JLIB_HTML_CLOAKING

  • facebook
  • twitter
  • youtube
  • rss
  • linkin